Volg ons:

ANBI status

 

De Stichting Wijkcentra Hengelo Noord is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI).

Dit houdt in:

  • Dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: u kunt uw gift van de inkomstenbelasting aftrekken;
  • Dat Stichting Wijkcentra Hengelo Noord geen schenkbelasting hoeft te betalen over uw gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen;
  • Uw gehele gift komt daarom ten goede aan de Stichting Wijkcentra Hengelo Noord;
  • Ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

 

Locaties:

Kulturhus Hasselo

Henry Woodstraat 62

7558 CP Hengelo

Tel: +31 (0)74 – 278 01 81

 

Wijkcentrum De Sterrentuin

Neptunusstraat 51

7557 XX Hengelo

+31 (0)74 – 291 91 77

 

Wijkcentrum Slangenbeek

Straatsburg 5

7559 NM Hengelo

+31 (0)74 – 278 20 00

 

E-mail info@wijkcentranoord.nl 
Website www.wijkcentranoord.nl 
Kamer van Koophandel 56865376
RSIN 852338387

 

 

   

De Stichting Wijkcentra Hengelo Noord stelt zich het volgende ten doel:

“Het organiseren en facilitairen van wijkgerichte activiteiten op maatschappelijk, cultureel, educatief, recreatief en emancipatoir gebied voor en door de wijkbewoners van de wijken waarin de accommodaties van de stichting zich bevinden.

Het beheren en exploiteren van de accommodaties en speelgelegenheden voor de jeugd en wijkbewoners.”

 

Bestuursinformatie

Het bestuur van Stichting Wijkcentra Hengelo Noord bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen. Voor bestuursleden geleden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van Stichting Wijkcentra Hengelo Noord.

 

Voorzitter Paul de Hont
Secretaris Phia van Oosten
Penningmeester Ewout Koldenhof
Algemeen lid Felix Hoedemakers
Algemeen lid Ulbe de Boer
 
   
   
   

 

 

Via de onderstaande links zijn onze statutaire doelstelling en beleidsplan, financieel jaarverslag en het uittreksel Kamer van Koophandel te openen:

De Stichting Wijkcentra Hengelo Noord heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status ontvangen.

 

 

Werk en beleidsplan 2018

Statuten Stichting Wijkcentra Hengelo-Noord

Jaarrekening 2017

Belastingdienst

Controleer ANBI status

 

©2016 De Sterrentuin   |   Alle rechten voorbehouden!   |   Website ontwikkeling: Webton.nl