Volg ons:

Kunstmarkt algemene voorwaarden voor deelname.

TERUG naar infopagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De datum waarop de Kunstmarkt Hasselo wordt gehouden is vastgesteld op zaterdag 11 mei 2019.
 • De markt zal plaatsvinden op het plein voor het Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo.
 • Inschrijven gebeurt via het aanmeldformulier op deze site.
 • De inschrijving dient voorzien te zijn van recent beeldmateriaal van uw kunstvorm. Graag maximaal 3 afbeeldingen toezenden.
 • Aan de hand van de meegezonden voorbeelden zal er een selectieprocedure plaatsvinden. Tijdens de selectie wordt gekeken naar kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Na deze selectie ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht of u voor een kraam in aanmerking komt. Hierover zal geen verdere discussie plaatsvinden.
 • Uw inschrijving is pas definitief na toekenning van een kraam en ontvangst van de kraamhuur.
 • Bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de kunstmarkt bestaat er geen recht op restitutie van de betaalde kraamhuur. Tot deze datum kunt u kosteloos annuleren.
 • De ingeschreven deelnemer dient zelf aanwezig te zijn in de kraam en mag alleen eigen kunst tonen en voor verkoop aanbieden. Met name voor sieraden geldt dat het aanbod dus geheel zelf ontworpen en vervaardigd is.
 • Het inrichten van de kraam vindt plaats tussen 08.30 en 10.00 uur. Uw auto kunt u tijdelijk parkeren op de parkeerplaats voor het plein van het Kulturhus. Na het inrichten kunt u uw auto parkeren op het parkeerdek boven het winkelcentrum of op overige parkeervakken in de omgeving.
 • Heeft u voor uw kraam elektriciteit nodig dan kan dat bij de inschrijving worden aangevraagd. Er is echter een beperkt aantal plaatsen met elektriciteit beschikbaar.
 • In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er geen stoel geleverd bij de kraam. U dient hier zelf voor te zorgen.
 • Aankleding van de kraam met kleden die ook de voorzijde van de kraam afsluiten. Liefst zwart of wit.
 • U mag beginnen met het opruimen van de kraam vanaf 17.00 uur. Tot die tijd behoort u ook aanwezig te blijven. Tenzij in overleg met de organisatie door omstandigheden anders besloten wordt.
 • De kraam moet aan het einde van de markt geheel ontruimd zijn en de plek dient schoon achtergelaten te worden.
 • Bij calamiteiten dient u gehoor te geven aan de aanwijzingen van het bestuur en/of de hulpverleners.
 • Het bestuur van de Kunstmarkt Hasselo is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na de kunstmarkt.
 • Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om de kunstmarkt voortijdig te annuleren. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, schade en/of gederfde inkomsten.
 • Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de organisatie Kunstmarkt Hasselo.

 

©2016 Kulturhus Hasselo   |   Alle rechten voorbehouden!   |   Website ontwikkeling: Webton.nl