Volg ons:

Bestuur en medewerkers

Het Wijkcentrum Slangenbeek maakt deel uit van de Stichting Wijkcentra Hengelo Noord. Het bestuur van deze stichting beheert Het Kulturhus Hasselo met de Speeltuin Fantasiadorp, wijkcentrum De Sterrentuin, De Speeltuin De Sterrentuin met de dierenverblijven, het Vogelkwartier en Het Wijkcentrum Slangenbeek. Zij doet dit met een professioneel beheerdersteam en vele vrijwilligers. Het bestuur stelt zich ten doel om allerlei sociaal culturele activiteiten laagdrempelig aan te bieden aan de wijkbewoners van Hengelo Noord, met inachtneming van de eigenheid van de wijken, de buurten en haar bewoners. Samenstelling bestuur Stichting Wijkcentra Hengelo Noord

Paul de Hondt Voorzitter
Phia van Oosten Secretaris
Ulbe de Boer Penningmeester
Felix Hoedemakers Afgevaardigde Kulturhus Hasselo
Vacant Afgevaardigde Wijkcentrum Slangenbeek
Vacant Afgevaardigde Wijkcentrum De Sterrentuin

  Dagelijkse leiding & medewerkers Wijkcentrum Slangenbeek

Vacant zakelijk leider
Joop Pepplinkhuizen beheerder

 

Jongerenwerk Wijkracht

Raymond Waninge  Contactpersoon jongerenwerk

 

©2016 De Slangenbeek   |   Alle rechten voorbehouden!   |   Website ontwikkeling: Webton.nl