Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Bestuur

Elk jaar publiceert Stichting Wijkcentra Hengelo Noord de jaarcijfers over het afgelopen boekjaar.

Op 29 augustus 2023 heeft het bestuur het concept jaarverslag besproken en goedgekeurd. Het jaarrapport over 2022 is te vinden op de infopagina onder het kopje ANBI.

https://www.wijkcentranoord.nl/de-sterrentuin/info

Terug naar het overzicht