Bestuur

Bestuur

Kulturhus Hasselo en de wijkcentra de Sterrentuin en de Slangenbeek vormen samen de Wijkcentra Noord.
Het bestuur dat de formele bevoegdheid heeft om bepaalde aangelegenheden te leiden en te regelen m.b.t de wijkcentra noord, bestaat uit:

- De heer Paul de Hont, voorzitter
- De heer Ewout Koldenhof, penningmeester
- De heer Aad Ruiter, secretaris
- De heer Felix Hoedemakers, algemeen bestuurslid
- De heer Ulbe de Boer, algemeen bestuurslid
- De heer Bob Eskes, algemeen bestuurslid
- Mevrouw Phia van Oosten, notulist

Bestuur

info@wijkcentranoord.nl

Terug